Hernaéz, J. . (2022) «20 preguntas a la Dra. Lupe Llanes», Lógoi. Revista de Filosofía, (42), pp. 373–385. doi: 10.62876/lr.vi42.5755.