Esparza, D. R. (2020) «Perdonar al toro», Lógoi. Revista de Filosofía, (37), pp. 78–88. doi: 10.62876/lr.vi37.4548.